TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

versiune actualizată
în vigoare începând cu data de 01.05.2020

INFORMAȚII GENERALE

Termenii utilizati cu majuscula vor avea sensul atribuit lor in sectiunea „Definitii” sau in cuprinsul acestui document.

 1. Acesti termeni si conditii (“Termeni și Condiții” /„Termeni si Conditii ES”) detaliaza cadrul contractual general in care SMARTIT GLOBAL S.R.L. furnizeaza Serviciile care sunt contractate de Utilizatori prin intermediul platformei easySales.
 2. Utilizatorul care se inregistreaza pe platforma easySales (creandu-si Cont, indicand Serviciile alese si manifestandu-si, prin reprezentantul legal, acordul asupra Termenilor si Conditiilor), urmeaza restul instructiunilor furnizate in Cont si, dupa caz, furnizeaza documentatia indicata in Cont, intra in relatie contractuala cu Furnizorul si, astfel, poate beneficia de Serviciile contractate, de in schimbul achitarii catre SMARTIT GLOBAL S.R.L. a pretului/tarifului lunar/anual (dupa caz) (si a altor tarife/comisioane, dupa caz).
 3. La crearea și înregistrarea Contului pe Platforma easySales, Utilizatorul trebuie sa isi dea acordul asupra acestor Termeni si Conditii prin actiunea de bifare a casutei alocate acordarii consimtamantului. Totodata, pentru crearea contului, inregistrarea pe easySales, accesarea Serviciilor si actiunile ulterioare in Cont, Utilizatorul trebuie sa se asigure ca actiunile sale (ex. inregistrare, creare cont, acceptare Termeni si Conditii, acceptare termeni speciali) sunt efectuate de reprezentantul legal al companiei-Utilizator, astfel cum este consemnat in declaratia data de Utilizator in acest sens (ex. la acceptarea Termenilor si Conditiilor, la acceptarea contractului, etc.).
 4. In anumite situatii, relatia contractuala dintre Furnizor si Utilizator va fi completata cu anumite contracte (termeni speciali) care vor fi facuti disponibili Utilizatorului in Cont (de regula in sectiunea Profil) (ex. contract/termeni speciali privind serviciile de intermediere în vânzare și suport în fluxuri operaționale); numai prin manifestarea acordului Utilizatorului (prin bifare) asupra acestor contracte (termeni speciali), respectiv furnizarea documentatiei aferente solicitate (ex. termenii si conditiile Comerciantului), Utilizatorul va putea avea acces la functionalitatile/Serviciile furnizate in legatura cu respectiva platforma/ canal de furnizare Produse). In cazul in care i se va indica Utilizatorului, in astfel de contracte (termeni speciali), faptul ca aceste contracte (termeni speciali) vor prevala fata de acesti Termeni si Conditii, contractele (termenii speciali) se vor aplica cu prioritate fata de acesti Termeni si Conditii, de la data acceptarii contractului respectiv (termenilor speciali) prin actiunea de bifare a casutei relevante pentru acordarea consimtamantului / sau de la data indicata in astfel de contracte (termeni speciali) – aceste contracte (termeni speciali) vor fi denumite generic in acest document „Contracte”. Cu toate acestea, in cazul raspunderii Utilizatorului, se vor aplica cu prioritate termenii care instituie un regim de raspundere / sanctionare mai aspru pentru Utilizator.
 5. Se considera, totodata, ca fac parte integranta din cadrul contractual dintre Furnizor si Utilizator, Serviciile si planul de abonament contractate de catre Utilizator, respectiv restul instructiunilor/regulilor furnizate de catre Furnizor (inclusiv prin Contul Utilizatorului) pe durata relatiei contractuale, cu exceptia cazului in care intervin termeni speciali, caz in care acestia vor fi aplicabili.
 6. Furnizorul poate modifica pe parcurs Termenii si Conditiile si/sau Contractele, notificand in acest sens Utilizatorul; daca, totusi, Utilizatorul nu isi da acordul asupra noilor Termeni si Conditii / Contracte, utilizarea in continuare a platformei easySales ulterior acestor modificari va constitui acceptare de catre Utilizator a noilor Termeni si Conditii / Contracte.
 7. Termenii si conditiile comerciantului, furnizati de catre Utilizator (inclusiv prin sectiunea aferenta din Cont) se vor aplica in relatia Utilizatorului cu Clientii; Utilizatorul asigura si garanteaza ca astfel de termeni nu vor contraveni legislatiei relevante, Termenilor si Conditiilor sau Contractelor. Chiar si in cazul neconcordantei, vor prevala Contractele, respectiv Termenii si Conditiile.

1. DEFINIȚII

Client orice persoană fizică, juridică sau orice altă entitate care nu acționează în scop profesional, și care a lansat o comandă pentru achiziționarea produselor și serviciilor comercializate de către Utilizator pe website-ul propriu sau prin intermediul platformelor de comercializare a produselor, la care Utilizatorul are create conturi și sunt conectate de Utilizator la Platforma easySales;
Cont secțiunea din Platforma easySales, creata urmare a inregistrarii Utilizatorului (prin furnizarea urmatoarelor date: adresa de email, telefon de contact, parola, plan abonament) care permite Utilizatorului să se înregistreze și să se conecteze la Platforma easySales, și care conține informații despre Utilizator și despre activitatea acestuia pe platforma easySales;
Data Semnarii înseamnă data definita conform art. 3.1 din prezentul document;
Furnizor SMARTIT GLOBAL S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social situat Str. SG. APOSTOL CONSTANTIN, Nr. 16E, camera 1, Bloc C9, Etaj 7, Apartament 704, Sector 6, București, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/11094/2020, având Cod Unic de Identificare RO37922859 și Identificator Unic la Nivel European (EUID) nr. ROONRC.J40/11094/2020 și Cod Unic de Înregistrare 37922859;
Informații Confidențiale

în sensul prezenților Termeni și Condiții sunt considerate Informații confidențiale inclusiv, dar fără a se limita la:

 1. toate informațiile de pe site-ul easy-sales.com și de pe Platforma easySales care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 2. conținutul oricărui e-mail, precum și toată corespondența purtată dintre Utilizator și Furnizor, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, în format electronic și / sau scris;
 3. orice informație/instructiune comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Furnizorului către Utilizator;
 4. informații legate de Serviciile prestate de Furnizor într-o anumită perioadă;
 5. informații legate de serviciile prestate de către un terț cu care Furnizorul are încheiate contracte de parteneriat;
 6. informații referitoare la clienţii, afacerile, activitățile Părților sau ale partenerilor acestora;
 7. secrete profesionale sau comerciale, know-how de orice fel, date/informații referitoare la practici, procedee, licențe, alte documente;
 8. politici comerciale;
 9. costuri, înțelegeri contractuale, cercetări de piață, politica de promovare;
 10. aspecte care au legătură cu promovarea Platformei easySales, informații și planuri cu privire la vânzări, liste de prețuri, prețuri de cumpărare, structura reducerilor și a discount-urilor, materiale promoționale și de publicitate.
Părțile înseamnă Furnizorul și Utilizatorul;
Platforma easySales platforma de vânzări/intermediere - proprietatea Furnizorului, prin intermediul căreia Utilizatorul are posibilitatea listării Produselor, procesării integrate a comenzilor plasate la Utilizator prin intermediul platformelor de comercializare a produselor la care Utilizatorul are create conturi, sau pe website-ul propriu/in magazinul online propriu (conform selectiei realizate de Utilizator in Cont);
Produse produsele și/sau serviciile ce fac obiectul ofertelor, promoțiilor și reducerilor pe care Utilizatorul le pune la dispoziția Clienților pe platforme online/magazinul online propriu, gestionandu-le prin Serviciile contractate de la Furnizor;
Serviciile Înseamnă Serviciile contractate de la Furnizor;
Utilizator/Seller orice persoana juridică care acționează în scopul desfășurării activității sale comerciale sau profesionale, care se înregistreaza pe Platforma easySales si intra in relatie contractuala cu Furnizorul potrivit Termenilor si Conditiilor, fiind tinuta de prevederile Termenilor si Conditiilor (sau, dupa caz, a Contractelor);
Zile lucrătoare reprezintă o zi (alta decât sâmbăta sau duminica) în care băncile din România sunt în general deschise pentru desfășurarea activității cu publicul.

2. OBIECTUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Obiectul Termenilor și Condițiilor îl constituie prestarea de către Furnizor în beneficiul Utilizatorului, a Serviciilor astfel cum acestea sunt identificate în art. 2.2. și 2.3. de mai jos, în schimbul unui pret/tarif lunar (la care se adaugă TVA, daca este cazul, conform legii) determinat în funcție de planul de abonament lunar / anual selectat de către Utilizator fie la momentul înregistrării și creării Contului, fie ulterior pe perioada de valabilitate a prezenților Termeni și Condiții (i.e. prin alegerea unui alt tip de plan al abonament lunar / anual inferior sau superior, in conditiile din prezentul document).
 2. Furnizorul va presta în beneficiul Utilizatorului Servicii diferențiate în funcție de planul de abonament lunar / anual selectat de către Utilizator. In cazul in care, pe durata relatiei contractuale dintre Furnizor si Utilizator, Furnizorul modifica caracteristicile Serviciilor (ex. adaugarea unor functionalitati), Serviciile vor fi considerate in mod corespunzator de la data implementarii modificarii.
 3. Furnizorul poate pune la dispoziția Utilizatorilor, la solicitarea expresă a acestora, unele extra opțiuni aferente Serviciilor, în schimbul unui preț / tarif suplimentar prețului aferent planului de abonament lunar / anual datorat de Utilizator (e.g. extra opțiunea ”Auto-price”).
 4. Pentru evitarea oricărui dubiu, oricare și toate responsabilitățile și răspunderea cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința Clienților/potențialilor Clienți, inclusiv din perspectiva legislației protecției consumatorilor, a legislației comerțului electronic, al organizării ofertelor conform legislației comercializării produselor pe piață, vor aparține exclusiv Utilizatorului, care actioneaza drept vanzator/furnizor în relația cu potențialii Clienți/Clienții. În vederea derulării relației contractuale, Părțile înțeleg că Furnizorul acordă în favoarea Utilizatorului, un drept de utilizare asupra Platformei easySales, neexclusiv, limitat la funcționalitățile aferente încărcării de oferte, promoții sau reduceri cu privire la Produse prin intermediul Platformei easySales.

3. DURATA CONTRACTULUI

 1. Acesti Termeni și Condiții intră în vigoare în relația dintre Părți la momentul confirmării trimise de Furnizor pe adresa de email indicata de Utilizator, a creării și înregistrării în mod valabil a Contului, urmare directa a bifării a căsuței corespunzătoare manifestării acordului de voință (căsuța “sunt de acord cu termenii și condiții”) de către reprezentantul legal al Utilizatorului („Data Semnării”). Contractele (termenii speciali) se vor aplica de la data indicata in astfel de Contracte, iar pe durata aplicarii acestor termeni speciali dispozitiile acestor Termeni si Conditii vor fi suspendate.
 2. Acordul contractual dintre Furnizor si Utilizator va fi in vigoare pe durată nelimitată de la Data Semnarii, cu excepția cazului în care încetează în conformitate cu cazurile prevăzute în capitolul 11 de mai jos.

4. PREȚUL ȘI POLITICA DE PLATĂ

 1. În schimbul Serviciilor, Utilizatorul datorează catre Furnzor un pret/tarif lunar ferm (la care se adaugă TVA, daca este cazul, conform legii), in cuantum aferent planului de abonament lunar / anual contractat de către Utilizator. Pentru claritatea termenilor și condițiilor de plată ale Serviciilor aferente planurilor de abonamente lunare / anuale, Utilizatorul va achita integral prețul corespunzător planului de abonament contractat, indiferent de numărul de comenzi efectiv plasate la Utilizator/gestionate prin intermediul Serviciilor, fără ca limita maximă a admisă a comenzilor aferente planului de abonament selectat sa poata fi depasita. Prețul abonamentului este cel publicat pe easy-sales.com la momentul contractării planului de abonament. În cazul în care Utilizatorul nu atinge limita maximă a comenzilor aferente planului de abonament selectat (inclusiv in cazul in care nu se realizeaza nicio comanda), Utilizatorul accepta faptul ca nu se va realiza o diminuare a prețului / tarifului lunar, Utilizatorul fiind tinut la plata integrala a pretului/tarifului lunar aferent planului de abonament.
 2. La cererea expresă a Furnizorului, Utilizatorul va transmite Furnizorului toate informațiile și datele necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Furnizor.
 3. (a) În cazul în care Utilizatorul a ales un plan de abonament lunar, Furnizorul va emite și va transmite la adresa de e-mail menționată în Cont de către Utilizator, factura aferentă Serviciilor pentru luna în curs. (b) În cazul în care Utilizatorul a ales un plan de abonament anual, Furnizorul va emite și va transmite anual factura aferentă Serviciilor (an inseamna 12 luni calendaristice). (c) Pentru a utiliza Serviciile, utilizatorul are obligația de a adăuga detaliile cardului bancar în cont și a activa metoda de plată prin card bancar. (d) valoarea facturii va fi retrasă automat de pe card la data facturării. Dacă suma facturată nu poate fi retrasă, Furnizorul va suspenda Serviciile. (e) În cazul în care Utilizatorul reactivează contul în urma suspendării Serviciilor, factura va fi emisă și suma aferentă va fi retrasă de pe card la data reactivării, cu frecvența lunară sau anuală, în funcție de tipul abonamentului ales.
 4. În situația în care Utilizatorul optează pentru modificarea planului de abonament lunar, prin alegerea unui plan de abonament lunar inferior celui selectat inițial (downgrade), prețul abonamentului va fi actualizat și facturat în mod corespunzător începând cu data scadentă corespunzătoare următoarei luni de abonament. În cazul modificării panului de abonament anual în sens inferior celui selectat inițial (downgrade), prețul abonamentului va fi actualizat și facturat în mod corespunzător începând cu scadența corespunzătoare abonamentului aferent anului următor celui în care a survenit cererea Utilizatorului de actualizare a planului de abonament anual..
 5. În situația în care Utilizatorul optează pentru modificarea planului de abonament lunar, prin alegerea unui plan de abonament lunar superior celui selectat inițial (upgrade), prețul actualizat al abonamentului va fi facturat începând cu luna în care s-a efectuat cererea de actualizare. Furnizorul va emite o factură, iar Utilizatorul va avea obligația să o plătească în vederea continuării utilizării Serviciilor. Ulterior, facturile vor fi emise si vor avea scadenta conform regulilor de la art. 4.3.
 6. În situația în care Utilizatorul optează pentru modificarea planului de abonament anual prin alegerea unui plan de abonament anual inferior celui selectat inițial (downgrade), ), prețul abonamentului va fi actualizat și facturat începând cu scadența corespunzătoare abonamentului aferent anului urmator. În cazul actualizării de către Utilizator a planului de abonament prin solicitarea unui plan de abonament anual inferior, se va lua în considerare noul preț al Serviciilor aferente planului de abonament selectat valabil la data următoarei scadențe anuale a abonamentului. Ulterior, facturile vor fi emise la valoarea nou-modificata, scadenta fiind cea de la art. 4.3.
 7. În situația în care Utilizatorul optează pentru modificarea planului de abonament anual prin alegerea unui plan de abonament anual superior celui selectat inițial (upgrade), prețul abonamentului va fi actualizat și facturat începând cu luna în care s-a efectuat cererea de actualizare pentru perioada rămasă din abonament. Furnizorul va facturăfactura si debita cardul Utilizatorului cu o sumă al cărei cuantum va fi reprezentat de diferența dintre valoarea planului de abonament anual superior selectat și valoarea planului de abonament anual existent al Utilizatorului (cel de la data cererii de actualizare). În cazul actualizării de către Utilizator a planului de abonament prin solicitarea unui plan de abonament anual superior, se va lua în considerare noul preț al Serviciilor aferente planului de abonament selectat începând cu luna calendaristică în cadrul căreia s-a efectuat cererea de actualizare a planului de abonament. Ulterior, facturile vor fi emise la valoarea nou-modificata, scadenta fiind cea de la art. 4.3.
 8. Pentru plățile online, Furnizorul nu este și nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suportat de către Utilizator în plus față de prețul Serviciilor incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară, dupa caz.
 9. În cazul în care Utilizatorul înregistrează debite neachitate, prin neachitarea facturii emise conform celor descrise în prezentul capitol 4, Furnizorul este îndreptățit sa suspende Utilizatorului folosirea Contului (inclusiv sa suspende furnizarea Serviciilor), până la achitarea integrală a sumelor restante la plată (fără a se aduce atingere oricărui alt drept / remediu prevăzut prin prezenții Termeni și Condiții în favoarea Furnizorului în caz de neplată integrală la termen de către Utilizator a sumelor datorate).
 10. In cazul in care pretul/tariful este exprimat in alta moneda decat Leul, pentru utilizatorii din România, factura va fi emisa de Furnizor in echivalent Lei, cursul de schimb valutar utilizat de Furnizor fiind cursul comunicat de BNR ca valabil in data emiterii facturii, daca nu este indicat pe factura un alt curs de schimb). Pentru utilizatorii din afara României, factura va fi emisă în EUR
 11. Sumele datorate de Utilizator catre Furnizor conform prezentului sunt in plus fata de orice sume stabilite in sarcina Utilizatorului prin Contracte (termeni speciali).

5. DERULAREA RELAȚIEI CONTRACTUALE

 1. Pentru a accesa și a utiliza Serviciile prestate de Furnizor, Utilizatorul trebuie să se înregistreze și să își creeze un cont pe Platforma easySales, indicând numele corect și complet, numărul de telefon, o adresă de e-mail validă și orice alte informații solicitate ca fiind necesare înregistrării.
 2. În interesul desfășurării relației contractuale dintre Părți, Furnizorul va utiliza adresa de e-mail și numărul de telefon furnizate ca metode principale de comunicare.
 3. Utilizatorul înțelege ca datele cu caracter personal furnizate către Furnizor aferent creării Contului, respectiv aferent corespondentei ulterioare dintre Utilizator si Furnizor strict cu privire la derularea acordului contractual, este guvernata, de la Data Semnării, de politica de confidențialitate a Furnizorului, asupra căreia Utilizatorul a fost informat prin intermediul easy-sales.com, inainte de stabilirea acordului contractual cu Furnizorul. Utilizatorul va respecta termenii si conditiile mentionate in acest document. Politica de confidentialitate a Furnizorului este distincta de termenii in care datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi prelucrate aferent Serviciilor, in privinta carora se vor aplica termenii si conditiile din Anexa la prezentul document – Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor. Furnizorul poate pune la dispozitia Utilizatorului actualizari ale acestor documente in Contul Utilizatorului – acestea fiind versiunile care vor prevala, de la data incarcarii in Cont (daca nu exista o alta dată indicata in astfel de actualizari).
 4. In vederea crearii Contului/logarii ulterioare, Utilizatorul este responsabil pentru setarea unei parole puternice (conform standardelor aplicabile in domeniul online), precum si pentru păstrarea securizata a parolei. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderile sau deteriorările cauzate de eșecul Utilizatorului de a păstra securitatea Contului și/sau a parolei.
 5. Toate informațiile disponibile pe site-ul easy-sales.com și pe Platforma easySales (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Furnizor, orice informație comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Furnizor, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc/mediu de către Furnizor, sunt și rămân proprietatea exclusivă a Furnizorului.
 6. Suplimentar restului obligatiilor specific asumate, Utilizatorului nu îi este permisă, decât cu acordul prealabil scris al Furnizorului: copierea, stocarea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau in orice alt fel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărei Informații Confidențiale în orice alt context decât cel original intenționat de Furnizor, includerea oricărui Informații Confidențiale în afara site-ului sau a Platformei easySales, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Furnizorului, sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Informațiilor Confidențiale. În calitate de Utilizator, sunteți pe deplin de acord cu aspectele indicate anterior.
 7. Orice Informație Confidențială la care Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților Termeni si Condiții, în cazul în care Informațiile Confidențiale nu sunt însoțite de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Furnizor și acesta.
 8. În cazul în care Furnizorul conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, o anumită Informație Confidențială, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Informații Confidențiale definite în Acord, numai pe perioada existenței acestuia. Este interzisă orice utilizare a Informațiilor Confidențiale în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni și Condiții sau prin acordul de utilizare, în cazul în care acesta există.
 9. Utilizatorul care își acordă acceptul pentru primirea de comunicări de tip newsletter de la Furnizor (despre dezvoltarea easySales, despre practici din eCommerce, etc.), va primi pe adresa de e-mail indicată astfel de comunicări. Utilizatorul se poate dezabona oricând de la primirea acestor tipuri de comunicări, prin transmiterea unui e-mail Furnizorului la adresa comunicata prin acest document. Cu toate acestea, Utilizatorul înțelege și este de acord că dezabonarea de la primirea newsletter-ului nu implică automat renunțarea la acceptarea Termenilor și Condițiilor (sau celorlalte documente alcatuind acordul contractul cu Furnizorul). În sensul acestui articol, newsletter este un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv utilizând poștă electronică (e-mail), asupra unor informatii/evenimente/noutati asupra carora Utilizatorul ar putea fi interesat, fără niciun angajament din partea Furnizorului cu referire la informațiile conținute de un astfel de mesaj (si daca nu se prevede contrariul intr-un astfel de mesaj).
 10. Utilizatorul acorda prin prezentul, Furnizorului, dreptul de a utiliza Elementele Figurative pentru configurarea informatiilor din Platforma easySales (e.g. configurarea Contului si utilizarea functionalitatilor asociate), inclusiv de a utiliza denumirea si marca/marcile Utilizatorului in Platforma easySales si pe website-ul easy-sales.com, inclusiv prin includerea denumirii si/sau a marcilor Utilizatorului, in portofoliul de parteneri ai Furnizorului, precum si in orice material de marketing/publicitate, in orice mediu/media ales/aleasa de Furnizor (e.g. online, offline, social media). Acest drept va fi in vigoare fara ca Furnizorul sa datoreze o contraprestatie catre Utilizator, pe durata maxima permisa de legislatie (si oricum cel putin pe durata acordului contractual dintre Furnizor si Utilizator, conform prezentului document). Ulterior expirarii duratei prevazute de lege, Furnizorul va putea utiliza ca si referinta relatia contractuala cu Utilizatorul, fara a indica denumirea si/sau marca acestuia.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

 1. Furnizorul se obligă:
  1. să acorde acces Utilizatorului la opțiunile funcționale necesare conectării website-ului propriu și/sau a platformelor de comercializare a produselor, la care Furnizorul are create conturi sau isi creeaza conturi, cu sistemele disponibile din Platforma easySales;
  2. să depună toate diligențele pentru a furniza serviciile în mod continuu, cu minimum de întreruperi, cu excepția unor întreruperi planificate, sau a unor întârzieri sau alte disfuncționalități al Serviciilor datorate unor cauze independente de voința Furnizorului (cu titlu de exemplu, întârzieri cauzate de furnizorii de acces la rețeaua de internet, de furnizorii de energie electrică etc.);
  3. să creeze condițiile tehnice rezonabile, uzuale și necesare în vederea utilizării Serviciilor, fără ca Furnizorul sa își asume obligația de garanție pentru protecția împotriva încercărilor de fraudă / inexistentei virusilor / navigarii in conditii de siguranta sau securitate 100%, altor evenimente care sunt probabile sau posibile in mediul online (utilizarea internetului);
  4. să asigure confidențialitatea parolelor de acces ale Utilizatorului;
  5. să remedieze problemele de natură tehnică care împiedică funcționarea Platformei easySales in parametrii planificati de Furnizor și care intră în atribuțiile / zona de responsabilitate a Furnizorului (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzătoare cu privire la disponibilitate), si oricum doar atat timp cat si in masura in care acestea nu sunt generate / nu au drept cauza o situatie/cauza externa sau neimputabila exclusiv Furnizorului, sau culpa unui tert, sau un caz fortuit sau un caz de forta majora; in eventualitatea in care problemele tehnice afectează contul Utilizatorului, Furnizorul este exonerat de orice fel de obligație privind compensarea pierderilor reale sau potențiale invocate de Utilizator;
  6. să informeze Utilizatorul asupra elementelor relevante pentru derularea relatiei contractuale (ex. instructiuni în Contul său de Utilizator);
 2. Furnizorul are dreptul:
  1. să interzică accesul Utilizatorului la Platforma easySales (inclusiv prin stergerea definitivă a Contului), în cazul în care Utilizatorul nu respectă obligațiile asumate fata de Furnizor (ex. prin Termeni și Condiții), inclusiv daca Utilizatorul, prin conduita sa, poate produce efecte negative asupra activității și/sau imaginii Furnizorului;
  2. să suspende accesul Utilizatorului la Servicii (inclusiv la Cont), temporar sau definitiv, în cazul în care Utilizatorul nu achită la data scadentă factura comunicată de Furnizor;
  3. să suspende accesul Utilizatorului la Platforma easySales și/sau să elimine Utilizatorul de pe Platforma easySales prin stergerea Contului, în cazul în care acesta din urmă nu respectă oricare din obligatiile sau condițiile contractuale necesare pentru prestarea Serviciilor de către Furnizor și Utilizatorul nu se conformează / nu remediaza în termen de cel mult 3 (trei) zile calendaristice de la notificarea scrisă, în acest sens, a Furnizorului (inclusiv notificarea Utilizatorului prin Cont); în cazul în care Utilizatorul promoveaza stocuri de Produse fictive prin intermediul Platformei ES, sau acționează în orice altă manieră contrar principiilor concurenței loiale, restrictionarea/suspendarea Serviciilor poate fi operată imediat de către Furnizor; pentru nicio situație de suspendare/restricționare, Furnizorul nu va datora nicio sumă/returnarea niciunei sume către Utilizator;
  4. Furnizorul nu pretinde, nu își arogă și nu deține drepturi de proprietate intelectuală aferente conținutului folosit de către Utilizator. Toate materialele și informațiile se află în proprietatea Utilizatorului, care este unicul răspunzător pentru conținutul acestora.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

 1. Utilizatorul se obligă:
  1. să respecte prezenții Termeni și Condiții;
  2. sa nu folosească Serviciile contrar practicilor în domeniu, auto-reglementărilor sau legislației în vigoare;
  3. să nu folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile și interesele terților precum și cele ale Furnizorului;
  4. să utilizeze Serviciile prestate de Furnizor în scop licit;
  5. Utilizatorul se obligă să nu întreprindă și să nu permită întreprinderea niciunei acțiuni care poate pune în pericol securitatea rețelei și a Platformei easySales sau cele aparținând terților, sau care să contravină în vreun fel utilizării normale a Serviciilor. În caz contrar, răspunderea pentru toate prejudiciile cauzate terților aparține în exclusivitate Utilizatorului;
  6. să achite contravaloarea Serviciilor aferente planului de abonament pentru care a optat, sau plata oricăror extra opțiuni pe care le-a activat;
  7. să își asume răspunderea pentru păstrarea, în condiții de securitate, a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații confidențiale;
  8. să prelucreze datele cu caracter personal pentru scopul încheierii și executării prezenților Termeni și Condiții, asigurându-se astfel că dezvăluirea către Furnizor a datelor cu caracter personal ale Clienților respectă dispozițiile legale, în special utilizarea unui temei adecvat al prelucrării datelor și asigurarea informării adecvate a Clienților cu privire la transmiterea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizor, conform acestor Termeni și Condiții;
  9. în calitate de Operator de date cu caracter personal, este răspunzător de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Clienților și transmise către Furnizor în scopul prelucrării;
  10. să nu folosească Platforma easySales și/sau Serviciilor furnizate în vederea găzduirii/ comunicării de/ referirii la/ sau direcționării către niciunul (niciuna) din următoarele conținuturi:
   1. nuditate, pornografie de orice fel;
   2. imagine sau text cu conținut sexual sau obscen;
   3. încălcarea drepturilor de proprietatea intelectuală și a drepturilor de autor și/sau conexe în special sau al oricărui alt drept sau interes al oricărui terț;
   4. amenințări, abuz, hărțuire, declarații calomnioase, etc.;
   5. promovarea de activități ilegale, cu titlu de exemplu phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc), punerea la dispoziție de muzică sau filme etc;
   6. orice imagine sau text menit să încurajeze xenofobia/ discriminarea de orice natura;
   7. informații cu caracter personal și/sau privat in vederea utilizarii acestora în scopuri ilegale;
   8. orice conținut considerat de Furnizor ca fiind dăunator.
  11. să nu faciliteze sau să nu realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site, serviciu sau produs, utilizând Platforma easySales, sau prin intermediul serverelor unor terți, în scopul promovării oricărui site găzduit pe server. În cazul unor astfel de acțiuni, care sunt considerate de către Furnizor ca SPAM și contravin legislației în vigoare, accesul Utilizatorului la Servicii va fi suspendat și acesta din urmă este obligat la acoperirea oricăror prejudicii cauzate. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru orice activități întreprinse pe baza Serviciilor furnizate de către easySales și pentru întreg conținutul încărcat pe Platforma easySales, indiferent de consecințele pe care aceste acțiuni sau conținut le-ar putea avea. Furnizorul nu este răspunzător pentru conținutul publicat de către Utilizator și nici pentru acțiunile acestuia, indiferent de natura lor;
  12. să nu desfășoare activități comerciale ilicite, astfel cum sunt calificate de legislația în vigoare. Întreprinderea oricărei activități ce poate fi considerată ilicită va atrage suspendarea imediata a accesului la Platforma easySales a Utilizatorului sau stergerea Contului, după caz, în funcție de gravitatea faptei;
  13. să nu folosească domenii sau subdomenii care conțin în mod abuziv nume de mărci înregistrate ce nu aparțin Utilizatorului, sau care încalcă drepturile unui terț, precum și să nu folosească domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept calomnie, injurii, defăimare, obscenitate, pornografie, hărțuire, limbaj licențios, discriminare, rasism etc. Nerespectarea acestei obligații atrage suspendarea accesului Utilizatorului la Platforma easySales sau stergerea Contului Utilizatorului, după caz, iar acesta din urma și/sau societatea care deține site-ul propriu al Utilizatorului sunt răspunzători de prejudiciile cauzate;
 2. Cu privire la Produse si/sau Clienti, atât în cazul utilizării magazinului online propriu al Utilizator (conform selecției realizate de Utilizator in Cont), precum și în cazul utilizării platformelor de comercializare la care s-a conectat Utilizatorul prin intermediul Platformei easySales, Utilizatorul asuma in mod specific si expres urmatoarele obligatii:
  1. Să pună la dispoziția Clienților Produsele a căror vânzare se gestionează prin intermediul Serviciilor și să mențină ofertele, reducerile sau promoțiile pe durata afișată pe platforme/site-ul propriu, în acord cu prevederile legale, inclusiv ale O.G. 99/2000;
  2. Să comercializeze utilizând Serviciile doar Produse care respectă legislația în vigoare, inclusiv din perspectiva posibilității/permisiunii comercializării lor online și al respectării cerințelor specifice de comercializarea anumitor Produse;
  3. Să comercializeze Produse asupra cărora deține dreptul de proprietate, în cazul în care nu este titularul dreptului de proprietate, să se asigure ca la momentul plasării comenzii de către Client a dobândit dreptul de proprietate asupra Produsului(elor);
  4. Să transmită societății de curierat Produsele aferente comenzilor finalizate de căte Client, în termenul de livrare asumat în relația cu Clienții;
  5. Să comercializeze prin intermediul Serviciilor, ca urmare a publicarii ofertelor prin intermediul Serviciilor, Produsele la prețurile afișate la momentul efectuării de către Client a comenzii;
  6. Sa furnizeze informatia minimala prevazuta de Termenii si Conditiile Utilizatorului (comerciantului) prevazuta la art. 16, precum si sa o respecte si sa o adapteze, daca este cazul;
  7. Să furnizeze către Furnizor informații actualizate despre adăugarea sau eliminarea de Produse din oferta Produselor prezentate prin intermediul Serviciilor, precizând categoria din care acestea fac parte; in orice situatie, Furnizorul este exonerat de orice răspundere pentru eventualul prejudiciu suferit de Utilizator ca urmare a promovării pe platforme/site a unor Produse care nu mai sunt disponibile sau a cărora cantitate nu mai este suficientă pentru a onora comenzile plasate de Clienti;
  8. Să asigure valabilitatea informațiilor despre Produse, precum caracteristici, specificații tehnice, imagini, fotografii, prețuri, informații despre stoc;
  9. să furnizeze către Furnizor toate informatiile necesare pentru a facilita comunicarea cu consumatorul (daca este necesar), inclusiv dar fara a se limita la informatiile necesare pentru facilitarea livrarii, returnarii, anularii comenzilor accesate prin intermediul platformei, precum și pentru soluționarea posibilelor reclamanții/intrebari din partea potențialilor Clienți/Clienților;Să comunice către Furnizor toate caracteristicile și informațiile aferente Produselor, astfel cum sunt impuse de legislația română și comunitară în vigoare, și să le actualizeze în permanență, în special atunci când au apărut modificări legislative cu impact asupra informațiilor publicate prin intermediul Serviciilor, inclusiv dar fără a se limita la elementele stabilite prin OG nr. 99/2000, precum și orice alte elemente necesare pentru asigurarea respectării obligației de informare a consumatorilor în acord cu OG 21/1992;
  10. Să respecte în relația cu Clienții drepturile și obligațiile reglementate de Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, de Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, de Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și celelalte acte normative din domeniul protecției consumatorilor, prevederile legale în legătură cu comerțul electronic, precum și cele aplicabile contractelor la distanță în legătură cu Produsele;
  11. Să realizeze fotografiile aferente Produselor respectând indicațiile și recomandările Furnizorului, atât cu privire la specificațiile fotografiilor, cât și la eventualele soluții tehnice care ar putea fi utilizate pentru a asigura promovarea prin intermediul Serviciilor și, să transmită către Furnizor aceste fotografii în vederea afișării acestora (daca Serviciile includ aceasta componenta); Utilizatorul este exclusiv răspunzător pentru drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor fotografii, inclusiv cu privire la transmiterea către Furnizor și titularii platformelor a dreptului de utilizare a fotografiilor în vederea afișării acestora pe platforme. În vederea evitării oricărei interpretări contrarii, fotografiile menționate în cadrul acestei litere sunt incluse în cadrul Elementelor Figurative; În vederea evitării oricărei interpretări contrarii, fotografiile menționate în cadrul acestei litere sunt incluse în cadrul Elementelor Figurative;
  12. Să livreze comenzile plasate de către Clienți în termenul comunicat Clienților pe spațiul alocat in acest sens pe platforme/site-urile unde sunt contractate Produsele de catre Clienti; costurile privind pregătirea și ambalarea Produselor sunt în sarcina Utilizatorului, iar costul cu livrarea Comenzilor va fi suportat de Utilizator sau de Clienți, în funcție de termenii și condițiile comerciantului (Utilizatorului), cu respectarea cu prioritate a oricaror obligatii cuprinse in legea aplicabila;
  13. Să asigure livrarea către Clienți a tuturor Comenzilor plasate și a Produselor aferente Comenzilor plasate, conform solicitărilor Clienților, la adresa de livrare indicată de către Client, , precum și rambursarea prețului în termenul stabilit in funcție de termenii și condițiile comerciantului (Utilizatorului) în cazul în care Clientul solicită returnarea Produsului în termenul de retur;
  14. Să răspundă față de Clienți și față de terți (autorități, alți profesioniști etc.) cu privire la calitatea și conformitatea Produselor, inclusiv în ceea ce privește obligația de garanție (legala si conventionala) pentru Produsele livrate; Utilizatorul garantează comercializarea și livrarea Produselor în conformitate cu legislația în vigoarea și în mod special cu prevederile referitoare la protecția consumatorului;
  15. Să respecte toate dispozițiile legale aplicabile cu privire la condițiile de publicare a ofertelor, promoțiilor și reducerilor, precum și orice alte tipuri de discount-uri, inclusiv din perspectiva respectării obligației de informare a Clientului, in conformitate cu prevederile minimale ce trebuie incluse in termenii si conditiile comerciantului conform art. 17;
  16. Să suporte consecințele nerespectării obligațiilor sale contractuale și/sau legale care au produs/sunt de natura sa produca sancțiuni/daune pentru Furnizor / Client / terti, inclusiv să răspundă pentru orice eventuale sume/daune care sunt impuse asupra / solicitate de la Furnizor / Clienti / terti (inclusiv amenzi/măsuri aplicate de autorități, despăgubiri solicitate de Clienți) din cauza, printre altele, calității Produselor livrate, a comercializării Produselor fără respectarea condițiilor legale, etc. Utilizatorul este exclusiv raspunzator, fără să implice (inclusiv financiar) Furnizorul, pentru orice litigiu și consecintele acestuia, care ar putea interveni în legătură cu terti / Clienți și/sau Produsele care au făcut obiectul unor comenzi ale Clienților. Utilizatorul va achita către Furnizor orice astfel de sume prevazute in acest articol, în termen maxim de 3 zile de la factura/notificarea de plată trimisă de Furnizor, în caz de întârziere la plată fiind obligat, suplimentar plății sumei astfel facturate/notificate de Furnizor, la plata de daune cominatorii de 1% din suma facturată/notificată de către Furnizor, pentru fiecare zi de întârziere la plată. Utilizatorul răspunde și pentru producătorii/furnizorii Produselor. În acest sens, Utilizatorul recunoaște Furnizorului o acțiune în regres pentru orice fel de daune, de orice natură, suportate de Furnizor ca urmare a nerespectării de către Utilizator a obligațiilor contractuale și legale;
  17. Să emită documente fiscale (factura/decont/etc) pentru toate comenzile Clienților, pe care să le comunice Clienților împreună cu orice alte documente impuse de legislația în vigoare, având conținutul reglementat de legislația relevantă;
  18. Să actualizeze în cadrul statusul fiecărei comenzi a Clientului, în termen de cel mult 24 (douăzeci și patru) ore de la momentul la care a intervenit o modificare cu privire la status sau în termenul stabilit în funcție de termenii și condițiile comerciantului (Utilizatorului);
  19. Să solicite aprobarea prealabilă a Furnizorului pentru toate materialele care privesc Platforma easySales sau celelalte platforme și să nu modifice sau să altereze conținutul furnizat și/sau agreat de către Furnizor;
  20. Să promoveze împreună cu Furnizorul, prin campanii publicitare agreate de comun acord de Părți, comercializarea Produselor prin intermediul platformelor, daca este cazul;
  21. Să răspundă de calitatea informaților prezentate și afisate pentru fiecare Produs în parte, în cazul apariției unor neconformități între Produsul transmis Clientului și informațiile prezentate și afisate, Utilizatorul fiind singurul responsabil de respectivele diferențe, asumându-și responsabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clienților, terților și/sau Furnizorului;
  22. Să respecte toate dispozițiile legale aplicabile cu privire la condițiile de publicare a ofertelor, promoțiilor și reducerilor, precum și orice alte tipuri de discount-uri, inclusiv din perspectiva respectării obligației de informare a Clientului, inclusiv dar fără a se limita la elementele stabilite prin OG nr. 99/2000, precum și orice alte elemente necesare pentru asigurarea respectării obligației de informare a consumatorilor în acord cu OG 21/1992;
  23. Să pună la dispoziția Furnizorului, la momentul înrolării Utilizatorului, respectiv la momentul la care ii este solicitata de Furnizor (inclusiv prin Cont), politica de retur si termenii si conditiile Comerciantului.
  24. Să respecte legislația națională în materie de dreptul concurenței. În legătură cu acest aspect, Utilizatorul este liber să își determine propria politică comercială (inclusiv și fără a se limita la: prețuri, puncte de desfacere, modalități de vânzare și prestare a serviciilor, alegerea clientelei și a partenerilor comerciali etc). De asemenea, nicio clauză din Termeni si Conditii (sau acordul contractual cu Furnizorul) nu trebuie înțeleasă sau interpretată în sensul instituirii unor exclusivități in favoarea vreunei Părți.
  25. Să nu furnizeze Clienților produse si/sau servicii auxiliare celor incarcate in cadrul platformelor, in lipsa indeplinirii conditiilor din Regulamentul 1150/2019, precum si a oricăror politici furnizate de Furnizor referitoare la acest aspect, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția Utilizatorului și acceptate de către acesta (inclusiv prin continuarea utilizării Serviciilor);
  26. Să solutioneze reclamațiile Clienților cu privire la Produse, în termenul asumat conform legii;
  27. Să nu recurgă la orice acțiune/inacțiune prin care să: (i) determine/încerce să determine Clientul sa finalizeze Comanda și implicit să cumpere Produsul(e), acum sau în viitor, printr-o alta metodă decât prin intermediul Platformei easySales, dacă această din urmă metodă a fost cea inițial accesată de către Client; (ii) în comunicarea cu Clienții cu privire la comenzi și/sau Produse, indiferent de modalitatea de comunicare (cum ar fi, dar fără a se limita la sms, e-mail), face trimitere la site-ul propriu de comercializare produse sau la un alt site (ex. al unui afiliat al Utilizatorului). În înțelesul prezentei obligații, nu va fi considerată o deturnare a comenzilor și/sau Clienților situația în care Clientul, ulterior finalizării unei comenzi prin intermediul Platformei easySales, decide să plaseze o altă comandă direct la Utilizator, fără ca plasarea noii comenzi să fi fost determinată de o acțiune/inacțiune a Utilizatorului conform celor detaliate în prezentul paragraf. Furnizorul nu răspunde în relația cu deținătorii platformelor de comercializare a Produselor la care s-a conectat Utilizatorul cu ajutorul Platformei easySales, în legătură cu încălcarea prezentei obligații de către Utilizator;
  28. Să includă in cadrul termenilor si conditiilor comerciale urmatoarele elemente minime, respectiv conditii retur, livrare, garantii comerciale, astfel cum aceastea sunt prevazute de legislatia in domeniul protectiei consumatorilor. Oricare si toate obligatiile stipulate prin acest acord contractual vor avea prioritate fata de conditiile minimale impuse prin termenii si conditiile comerciale ale comerciantului (Utilizatorului), chiar daca aceastea respecta dispozitiile legale aplicabile;
  29. Să respecte condiile mentionate in orice instructiuni transmise in Cont (ex. conditii aplicabile in cazul anularii unei comenzi plasate de către Client, refuzului la livrare sau returului Produselor);
  30. Să respecte în relația cu Clientul prevederile legale aplicabile privind anularea unei comenzi, refuzul la livrare sau returul Produselor;
  31. Să respecte toate dispozițiile legale aplicabile cu privire la condițiile de publicare a ofertelor, promoțiilor și reducerilor, precum și orice alte tipuri de discount-uri, inclusiv din perspectiva respectării obligației de informare a Clientului.

8. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Utilizatorul declară și garantează ca deține toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuală) și autorizările necesare comercializării Produselor pe platformele de comercializare la care este conectat și își asumă întreaga răspundere pentru promovarea acestora prin intermediul acestora, și este singurul răspunzător în cazul în care se invocă încălcarea vreunui drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unui terț în legătură cu Produsele respective și/sau fotografiile aferente Produselor.
 2. Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că nu va aduce atingere, în niciun fel, prin acțiuni de orice natură, dreptului de proprietate asupra Produselor ai altor Utilizatori ai Platformei easySales, comercializate pe platformele de comercializare la care este conectat cu ajutorul Platformei easySales), și nu va încerca/realiza, sub nicio formă, contrafacerea Produselor comercializate pe platformele de comercializare la care este conectat cu ajutorul Platformei easySales.
 3. Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că Platforma easySales este proprietatea exclusivă a Furnizorului și își asumă obligația să nu aducă atingere, în niciun fel, prin acțiuni de orice natură, dreptului de proprietate intelectuală sau industrială asupra Platformei easySales, aplicației conexe sau conținutului acestora. Furnizorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra Platformei easySales (in integralitatea sa, dar si pe componente) și a Serviciilor furnizate, precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ului, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor, adaptărilor, pe toată durata activitatii sale/maxim permisa de lege. Utilizatorului ii este acordat un drept de utilizare, strict pe durata acordului contractual, asupra elementelor din Platforma easySales, strict necesar pentru derularea acordului contractual (e.g. incarcarea ofertelor/Produselor, etc.); acest drept de utilizare este netransferabil fara acordul prealabil scris al Furnizorului.
 4. Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă că, cu excepția celor expres prevăzute in scris, acordul contractual nu presupune niciun transfer al niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul, mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluțiile, tehnicile, scripturi-le, codurile, procesele, adaptările aferente Serviciilor prestate de către Furnizor, sau site-ului easy-sales.com și/sau asupra Platformei easySales, nici a oricăror drepturi derivate aferente Platformei easySales și /sau a aplicației conexe. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate în serviciile oferite de Furnizor, rămân proprietatea exclusivă a Furnizorului.
 5. În cazul în care Clienții sau terții sesizează Furnizorul / Utilizatorul cu privire la încălcarea drepturilor unor terți în legătură cu Produsele promovate și comercializate pe platformele de comercializare la care este conectat cu ajutorul Platformei easySales, Furnizorul va notifica Utilizatorul în acest sens, Utilizatorul fiind singurul răspunzător să remedieze situația și să despăgubească persoanele afectate, precum și pe Furnizor (după caz), pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a nerespectării prevederilor stipulate în prezentul capitol.
 6. Utilizatorul accepta faptul ca partenerul pentru plati al Furnizorului va putea sa puna la dispozitia institutiilor financiar-bancare interesate si organelor de ancheta informatii utile de identificare a Utilizatorului si/sau a tranzactiilor suspecte de frauda sau confirmate ca fiind frauduloase, realizate prin platforme/site-uri, pentru Produsele Utilizatorului.

9. CONFIDENȚIALITATE

 1. Suplimentar față de obligațiile privind Informațiile Confidențiale prevăzute în cadrul capitolului 5 din prezenții Termeni și Condiții, Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la datele şi informațiile de care iau cunoștință pe durata prezenților Termeni și Condiții, să nu divulge asemenea date şi informații sau alte materiale ori sinteze întocmite în baza unor asemenea date sau informații. Această obligație îşi produce efectele pe tot parcursul derulării prezenților Termeni și Condiții, precum şi după încetarea acestuia, pe durată nedeterminată, fără a ține cont de cauzele încetării sau de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenții Termeni și Condiții.
 2. Părțile se obligă una față de cealaltă:
  1. sa păstreze stricta confidențialitate și să nu divulge sau să nu permită divulgarea către orice persoană a oricărei Informații Confidențiale;
  2. să nu folosească nicio Informație Confidențială decât în scopul îndeplinirii obligațiilor sale conform prezenților Termeni și Condiții și în niciun alt scop, și să nu permită folosirea oricărei Informații Confidențiale de către orice terță persoană decât cu aprobarea scrisă a celeilalte Părți;
  3. sa se asigure că întregul personal care are acces la Informațiile Confidențiale a fost de acord să fie ținut de obligațiile de confidențialitate cel puțin la fel de restrictive ca cele ce se aplica Părților în baza prezenților Termeni și Condiții și că nu vor divulga sau utiliza, fără autorizație, Informațiile Confidențiale.
 3. O Parte va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de Informații Confidențiale dacă:
  1. informația era cunoscută Părții înainte ca ea să fi fost primită de cealaltă parte;
  2. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluire;
  3. Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie Informația Confidențială. În orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informațiile Confidențiale în mod strict necesar a fi divulgată, iar Părților vor coopera în privința datei și conținutului divulgării și va asigura ca persoanele cărora Informațiile Confidențiale le sunt divulgate cunosc natura confidențială a acestora și continuă să o respecte;
  4. trebuie dezvăluite în vederea îndeplinirii obligațiilor prezenților Termeni și Condiții.
 4. In mod particular, Furnizorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru furnizarea/dezvaluirea, inclusiv prin partajare/intermediere/disponibilitate, a acelor informatii (inclusiv din Cont), care sunt necesare pentru executarea acordului contractual cu Utilizatorul. Astfel de actiuni nu vor constitui incalcari ale acordului contractual.

10. RĂSPUNDERE

 1. Furnizorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate de către Utilizator. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită şi beneficiul de care acesta este lipsit, precum și prejudiciul nepatrimonial. La stabilirea întinderii prejudiciului se ține seama şi de cheltuielile pe care Furnizorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. Furnizorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciilor viitoare, atunci când acestea sunt certe, precum și a prejudiciului cauzat prin pierderea unei șanse de a obține un avantaj. În cazul în care neexecutarea este intenționată ori se datorează culpei grave a Utilizatorului, acesta răspunde și pentru prejudiciile pe care nu le-a prevăzut sau pe care nu putea sa le prevadă la Data Semnarii ca fiind o consecință a neexecutării obligațiilor sale, sau executării culpabile a acestora.
 2. Furnizorul își rezervă dreptul, în cazul în care Utilizatorul nu își respectă oricare dintre obligațiile asumate, să suspende de indata accesul la Platforma easySales sau să stearga Contul Utilizatorului. Utilizatorul nu are dreptul la despagubiri si/sau contravaloarea informatiilor/datelor din Cont.
 3. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator cu privire la Informațiile Confidențiale, Serviciile prestate de Furnizor, site-ul easy-sales.com și /sau Platforma easySales sau acordul contractual cu Utilizatorul, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului.
 4. Prin transmiterea de informații sau materiale către Furnizor, Utilizatorul oferă Furnizorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Utilizatorul este de acord ca Furnizorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-ați pus la dispoziție în derularea acordului contractului de la Data Semnarii.
 5. Furnizorul nu va răspunde pentru pagubele pricinuite Utilizatorului ca urmare a producerii unui eveniment care se află în afara controlul și puterii de direcție a Furnizorului, spre exemplu, ca urmare a unui atac cibernetic, interceptare neautorizată, transmiterea de viruși sau alte situații care sunt generate în afara controlului Furnizorului și care au loc prin / din cauza comunicațiilor electronice / internetului. Răspunderea Furnizorului pentru orice prejudicii indirecte, sau pentru daune cauzate de terțe persoane /unor terte persoane, este exclusă.
 6. În mod specific, Furnizorul nu răspunde pentru nerespectarea de către Utilizator a oricărei și tuturor obligațiilor menționate în art. 7.2. cu privire la Produse si/sau Clienții Utilizatorului, acesta din urmă este singurul responsabil pentru respectarea obligațiilor impuse de lege în activitatea comercială pe care o desfășoară Utilizatorul prin intermediul Platformei easySales.
 7. Furnizorul nu răspunde pentru obligațiile care cad în sarcina Utilizatorului în relația cu Clienții, cu titlu exemplificativ, referitoare la: retur, înlocuire, disponibilitate în stoc a Produselor, gestiune comenzi, anulare comandă, livrarea comenzilor, termen de livrare a comenzilor (e.g. depășirea termenului de livrare), garanțiile legale și/sau convenționale aferente Produselor, conformitatea Produselor cu prevederile legale aplicabile, precum și orice alte obligații care sunt în sarcina Utilizatorului în legătură cu Produsele și desfășurarea activității de promovare și comercializare a Produselor. Utilizatorul este responsabil pentru deținerea tuturor avizelor / autorizațiilor necesare potrivit legii pentru comercializarea Produselor, evidența și deținerea documentelor contractuale necesare.
 8. Oricare și toate responsabilitățile și răspunderea cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința Clienților/potențialilor Clienți, inclusiv din perspectiva legislației protecției consumatorilor, a legislației comerțului electronic, al organizării ofertelor conform legislației comercializării produselor pe piață, vor aparține exclusiv Utilizatorului, care acționează în relația cu Clienții/potențialii Clienți. Totodată, in măsura in care, pe durata prezenților Termeni și Condiții, legislația se modifică și impune furnizarea unor informații suplimentare/furnizarea informațiilor în alta modalitate/respectarea unor cerințe suplimentare cu privire la informarea clienților, Utilizatorul va întreprinde toate măsurile pentru a-și executa obligația de a asigura informarea Clienților la orice moment în mod clar, complet si corect, conform cu toate obligațiile legale.
 9. Furnizorul nu răspunde pentru nicio încărcare a unei oferte, promoții sau reduceri în de către Utilizator în magazinul online propriu (conform selecției realizate de Utilizator in Cont) sau pe platformele de comercializare la care s-a conectat Utilizatorul prin intermediul Platformei easySales.
 10. În cazul în care Furnizorul agreează să presteze servicii de dezvoltare, organizare și / sau gestionare a unui magazin online propriu pentru Utilizator (conform selecției realizate de Utilizator in Cont), Furnizorul nu răspunde pentru conținutul, informațiile încărcate de către Utilizator în cadrul magazinului online astfel creat, precum și pentru Produsele pe care le promovează / comercializează Utilizatorul prin intermediul magazinului online.
 11. Furnizorul nu răspunde pentru încălcarea obligațiilor asumate de către Utilizator în relațiile contractuale pe care le are acesta din urmă cu comercianții/tertii cu ajutorul Platformei easySales. Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul este considerat o terță persoană față de relația contractuală a Utilizatorului cu comercianții/tertii.
 12. Furnizorul nu este obligat sa investigheze acuratețea informațiilor oferite de Clienți si nu va suporta riscul fraudei cu carduri bancare de către Clienți, astfel de obligații fiind conform legislației si in limitele legislației, in sarcina Utilizatorului precum și a partenerului agreat pentru plăți.
 13. Furnizorul nu va fi răspunzător sa facă verificări privind capacitatea si legalitatea achizițiilor făcute de Clienți.

11. ÎNCETAREA RAPORTURILOR DINTRE PĂRȚI

 1. Acordul contractual dintre Furnizor si Utilizator aferent Serviciilor va înceta:
  1. în baza acordului comun al Părților;
  2. prin rezilierea unilaterală, în baza unei simple notificări scrise (declarație unilaterala de reziliere) transmisa de Furnizor către Utilizator, fără nicio alta formalitate sau intervenția instanței de judecata, dacă după acordarea unei perioade de remediere de 5 (cinci) Zile lucrătoare de la notificarea Utilizatorului în acest sens (inclusiv prin Cont), acesta nu aduce la îndeplinire obligația învederată de Furnizor în cuprinsul notificării; rezilierea de drept se aplică și în ipoteza în care Utilizatorul îndeplinește în mod necorespunzător o obligație contractuală sau legală, iar Furnizorul îi aduce la cunoștință îndeplinirea necorespunzătoare / neîndeplinirea obligației și Furnizorul nu o remediază în termenul indicat în notificare;
  3. prin denunțare unilaterală, de către oricare din Părți, oricând, cu respectarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice, caz în care Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului daune interese, despăgubiri și/sau alte pretenții materiale (ex. returnarea de sume achitate) sau de altă natură;
  4. prin reziliere unilaterală de către Furnizor, încetarea intervenind de la data notificării date de Furnizor în acest sens, fără nicio altă formalitate ori intervenția instanței de judecată, ca urmare a constatării de către Furnizor a unor suspiciuni de fraudă, Produse contrafăcute, precum și/sau orice alte acte/fapte ilicite;
  5. orice alte situații reglementate prin Termeni și Condiții.
 2. Încetarea sub orice forma a prezenților Termeni și Condiții nu are efect asupra obligațiilor scadente între Părți; in absenta unui acord scris al Partilor, Furnizorul nu va datora catre Utilizator nicio suma achitata deja de catre Utilizator (ex. incetarea inainte de expirarea duratei aferente abonamentului lunar).
 3. La fiecare 2 (doi) ani de la Data Semnarii, si in cazul in care nu sunt aplicabile Contracte (termeni speciali), Furnizorul va avea dreptul de a efectua verificări ale stării actuale a Contului Utilizatorului, iar în cazul în care identifică Contul suspendat pentru o perioadă mai mare de 6 (șase) luni, va putea sterge în mod definitiv Contul, Utilizatorul nefiind îndreptățit la pretinderea unor daune/despagubiri/penalitati/alte sume din partea Furnizorului.
 4. Pentru evitarea oricarui dubiu, stergerea unui Cont va insemna stergerea tuturor informatiilor aflate in Cont, fara ca acest demers sa constituie o cauza care sa indreptateasca Utilizatorul la plata de daune/despagubiri/penalitati/alte sume de la Furnizor.
 5. Daca nu se prevede altfel intr-un Contract (termeni speciali), incetarea acordului contractual dintre Parti aferent Termenilor si Conditiilor, va atrage si incetarea automata a Contractului respectiv.
 6. Incetarea unui Contract (termeni speciali) nu determina incetarea acordului contractual aferent acestor Termeni si Conditii, care vor subzista incetarii Contractului respectiv, Partile fiind tinute de executarea obligatilor si vor avea drepturile, stabilite prin acordul contractual aferent Termenilor si Conditiilor.
 7. Incetarea sub orice forma a prezentului document nu are efect asupra obligatiilor scadente intre Parti. De asemenea, Utilizatorul este tinut raspunzator pentru toate obligatiile ce ii revin in relatia cu Clientii si dupa incetarea prezentului document, inclusiv obligatiile referitoare la asigurarea de catre Utilizator a disponibilitatii Produselor incluse în Comenzile realizate până la data încetării prezentului document, inclusiv la obligatiile de asigurare a garantiei, astfel cum aceste obligații sunt prevăzute în temeiul legislației privind protecția consumatorilor.

12. FORȚA MAJORĂ

 1. Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința Părților, care survine pe durata aplicării Termenilor si Condițiilor și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor asumate de către una dintre Părți, va fi considerată Forță Majoră și va exonera Partea de îndeplinirea respectivelor obligații.
 2. Partea care invocă Forța Majora trebuie să notifice cealaltă Parte în termen de 10 (zece) Zile lucrătoare de la data la care au survenit împrejurările și să pună la dispoziție documentele care atestă Forța Majoră, eliberate de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București în termen de 30 (treizeci) de Zile lucrătoare de la acea dată. Partea în cauza este de asemenea obligată să comunice imediat data la care încetează cauza de Forță Majoră.
 3. În cazul omisiunii de a notifica, în conformitate cu condițiile și în termenele limită prevăzute mai sus, declanșarea și încetarea cauzei de Forță Majoră, partea care reclamă Forța Majoră va suporta întregul prejudiciu cauzat celeilalte Părți de această omisiune.
 4. Părțile se angajează să ia toate masurile rezonabile necesare în vederea limitării oricărui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situației de Forța Majoră, drept rezultat al situației de Forța Majoră.
 5. În timpul unui eveniment de Forță Majoră care împiedică una sau ambele Părți să-și efectueze obligațiile, Părțile sunt exonerate de îndeplinirea obligațiilor lor (cu exceptia obligatiei de plata). Dacă Forța Majoră nu încetează în termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre Părți poate denunța prezenții Termenii și Condiții

13. NOTIFICARI

 1. În accepțiunea Părților orice notificare sau comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin una din următoarele modalități:
  1. personal;
  2. prin posta electronica-e-mail;
  3. prin poștă;
  4. prin curier.
 2. Dacă comunicarea sau notificarea este adresată prin poștă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
 3. Dacă comunicarea sau notificarea este adresată prin curier, ea se consideră primită de destinatar la data menționată de curier.
 4. Dacă notificarea este trimisă pe e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
 5. Dacă comunicarea sau notificarea este livrată personal se consideră primită în momentul livrării.
 6. Furnizorul poate indeplini cerinta comunicarii, prin Contul Utilizatorului.
 7. Datele de contact ale Furnizorului pentru efectuarea comunicărilor sau transmiterea notificărilor:
  Datele de comunicare pentru Furnizor:
  În atenția: SMARTIT GLOBAL SRL
  Adresa: Str Locotenent Ștefan Marinescu 9, et. 6, sector 6, București 006673
  E-mail: contact @ easy-sales.com
 8. Furnizorul va realiza comunicările / notificările conform datelor de contact înregistrate de către Utilizator în Cont. Utilizatorul se obligă să informeze Furnizorul în termen de cel mult 2 (două) zile calendaristice, în cazul în care intervin modificări cu privire la datele de identificare, adresă și/sau adresă de e-mail indicate pentru comunicări, notificări sau avizări, precum și persoanele de contact/reprezentații desemnați, în caz contrar, comunicările efectuate la vechile date indicate pentru comunicări se consideră a fi valabil efectuate.

14. LEGEA APLICABILĂ, LITIGII

 1. Interpretarea, valabilitatea și executarea prezenților Termeni și Condiții vor fi guvernate de legile din Romania și de cele adoptate la nivel comunitar.
 2. Orice dispută sau pretenție ce rezultă din prezenții Termeni și Condiții se va soluționa de comun acord. În eventualitatea în care orice asemenea dispută nu poate fi soluționată de comun acord, orice dispută ce rezultă din sau în legătură cu prezenții Termeni și Condiții, inclusiv orice aspect legat de existența, valabilitatea sau încetarea acestuia din urma se va soluționa de către instanța judecătorească competentă de la sediul social al Furnizorului.

15. DISPOZIȚII FINALE

 1. Furnizorul poate modifica oricând și unilateral Termenii și Condițiile, fără nicio notificare prealabilă a Utilizatorului, și va pune la dispoziție noua versiune a acestor Termeni și Condiții pe easy-sales.com si/sau in Cont. ATENȚIE ! Reveniți periodic pe website-ul nostru pentru a fi informați asupra eventualelor modificări.
 2. Utilizatorul garantează că are capacitatea legală și toate autorizațiile cerute de legislația aplicabilă pentru comercializarea Produselor, precum și că a obținut toate aprobările statutare și legale aplicabile pentru încheierea prezenților Termeni și Condiții și ca persoana care acorda consimtamantul in numele Utilizatorului, atunci cand acesta este solicitat pe website si/sau in Platforma, respectiv persoana care furnizeaza date/detalii/documente din partea Utilizatorului, are capacitate și autoritate deplină pentru a actiona astfel, in numele si pe seama Utilizatorului, asa incat acestea sa produca oricare si toate efectele recunoscute/prevazute de lege, in persoana/patrimoniul Utilizatorului.
 3. De la Data Semnarii, Utilizatorul declară și confirmă în mod irevocabil ca a fost notificat prin prezentul document ca Furnizorul (a) are dreptul de a cesiona / transfera, total sau partial, prezentul document, inclusiv drepturile și obligațiile Furnizorului, către orice terță parte, cu informarea Utilizatorului asupra unei astfel de cesiuni, și că cesiunea nu va fi calificată drept o încălcare a drepturilor Utilizatorului sau o neexecutare de contract de către Furnizor; precum si ca (b) are dreptul de a subcontracta către orice terț furnizarea de Servicii potrivit acestor Termeni și Condiții.
 4. Drepturile Furnizorului din prezenții Termeni și Condiții sunt cumulative și nu alternative. Nici neexercitarea, nici întârzierea Furnizorului de a-și exercita oricare dintre drepturile pe care le are în baza prezenților Termeni și Condiții nu va fi interpretată ca renunțare la acel drept și nicio exercitare singulară sau parțială a unui astfel de drept nu va împiedica exercitarea în continuare a acelui drept sau exercitarea oricărui alt drept.
 5. Orice renunțare la orice drept sau remediu al Furnizorului în baza prezenților Termeni și Condiții trebuie să fie făcute în scris. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunțare va fi efectivă numai în scopul pentru care este dată.
 6. Dacă oricare prevedere din prezenții Termeni și Condiții va fi considerată ilegală, nulă sau neexecutorie, integral sau parțial, în conformitate cu legea aplicabilă, acea prevedere sau parte din aceasta va fi considerată, în acea măsura, ca nefăcând parte prezenții Termeni și Condiții, iar legalitatea, validitatea şi caracterul executoriu al celorlalte părţi din prezenții Termeni și Condiții nu vor fi afectate. Într-un astfel de caz, Părţile vor depune toate eforturile într-un interval de timp rezonabil pentru a înlocui prevederea considerată ilegală, nulă sau neexecutorie cu o prevedere având același scop, legală, valabilă şi executorie.
 7. Oricare persoană care acceptă acești Termeni și Condiții în numele și pe seama uneia dintre Părți, declară că a fost pe deplin și în mod legal împuternicită și că au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea exprimării unui consimțământ valabil, în numele Părții pe care o reprezintă.

16. Informatii minime de inclus de Utilizator în Termenii si Conditiile comerciantului

Utilizatorul trebuie sa identifice si sa includa in Termenii si Conditiile comerciantului toate elementele stabilite în cadrul Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, precum și orice alte elemente necesare pentru asigurarea respectării obligației de informare a consumatorilor în acord cu Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și în Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Elementele de mai jos sunt mentionate cu titlu exemplificativ, sunt categorii minimale de informatii care trebuie sa fie incluse de Utilizator in Termenii si conditiile sale (Termenii si conditiile comerciantului). Termenii si conditiile comerciantului nu trebuie sa contravina prevederilor legale relevante (in caz de discrepanta, se vor aplica prevederile legale); totodata, in cazul in care Termenii si Conditiile ES prevăd elemente derogatorii in beneficiul Clientilor, acestea se vor aplica cu prioritate.

 1. Utilizatorul va include toate informatiile necesare pentru generarea conforma a mesajului de confirmare a unei comenzi
 2. Livrare

  Utilizatorul va include informatii cu privire la livrare, dupa cum urmeaza:

  • modalitatea de livrare,
  • termenele de livrare,
  • costurile pe care livrarea le implica,
  • informatii cu privire la documentul de transport,
  • verificarea coletului in fata curierului si potentiale consecinte in caz de evidentiere a unor defecte la acel moment sau nu,
  • informatii cu privire la transmiterea riscurilor;
 3. Plata

  Utilizatorul va include informatii cu privire la mijloacele de plata & costuri, dupa cum urmeaza:

  • mijloacele de plata acceptabile: exclusiv plata online cu cardul
  • toate costurile suplimentare, taxele postale sau de orice alta natura sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator,
  • perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor,
  • informatii cu privire la facturi,
 4. Garantie

  Utilizatorul va include informatii referitoare la:

  • garantiile legale privind conformitatea produselor, si acolo unde este cazul, existenta si conditiile de asistenta dupa vânzare acordata consumatorului, serviciile prestate dupa vânzare si garantiile comerciale,
  • conditii aplicabile pentru situatia in care produsele prezinta vicii aparente, dar si vicii ascunse,
  • conditii de remediere/inlocuire/obtinere despagubiri pentru daunele provocate de produse,
  • certificatul de garantie, precum si mentiunea cu privire la faptul ca acel consumator ia la cunostinta si sa respecte prevederile cuprinse in certificatul de garantie, in caz contrar existand riscul de a pierde garantia produsului.
 5. Retragere din Vanzare

  Utilizatorul va include informatii cu privire la anularea comenzii, refuzul livrarii, returnarea produselor.

  Aceste informatii trebuie sa includa conditiile pe care trebuie sa le respecte consumatorii pentru a se retrage din vanzare, dupa cum urmeaza:

  • conditiile (e.g. pana la ce moment se poate anula comanda, in ce locatii se poate returna bunul, prin curier sau nu etc.),
  • termenele pentru retragere, dar si pentru implementarea acesteia de catre Utilizator (e.g., perioada de timp in care se returneaza pretul produselor etc.),
  • procedurile (formulare, declaratii, utilizare site etc.),
  • costurile ce trebuie suportate de consumator/Utilizator (e.g., transport, modificari ale calitatilor produsului etc.)

  In cazul in care trebuie utilizat un formular special, Utilizatorul va mentiona acest aspect, precum si unde poate gasi Clientul usor formularul. In cazul in care nu este disponibil un astfel de formular, Utilizatorul va descrie exact procesul ce trebuie urmat de consumator (e.g., email, telefon, site etc.).

  Utilizatorul trebuie sa mentioneze daca un consumator va trebui sa suporte costul aferent returnarii produselor in caz de returnare; daca produsele, prin insasi natura lor, nu pot fi, in mod normal, returnate prin posta, Seller-ul va mentiona costul aferent returnarii produselor.

  Utilizatorul va mentiona daca dreptul de retragere nu este aplicabil conform legii, precum si conditiile in care consumatorul poate pierde acest drept, conform legii.

 6. Reclamatii/Intrebari

  Utilizatorul va insera detalii cu privire la identitatea Utilizatorului, dupa cum urmeaza:

  • denumirea sa comerciala;
  • adresa postala la care Utilizatorul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu Utilizatorul si sa comunice cu acesta in mod eficient pentru reclamatii/intrebari;

  Utilizatorul va insera detalii cu privire la modalitatea in care pot fi depuse reclamatiile/intrebarile cu privire la produse/servicii – canalul dedicat (telefon, fax, email, posta etc.), formular (daca este cazul, daca nu, informatiile ce trebuie mentionate in mod obligatoriu pentru identificarea clientului si a produselor/serviciilor), precum si termenul de raspuns.

  Utilizatorul va preciza detalii cu privire la posibilitatea Clientului de a contacta Autoritatea Nationala privind Protectia Consumatorilor, precum si mijloacele de contact.

Anexa - Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor