Termeni și condiții de folosire a website-ului easy-sales.com

1. DATE IDENTIFICARE DEȚINĂTOR WEBSITE easy-sales.com

Website-ul easy-sales.com este administrat și operat de SMARTIT GLOBAL S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social situat în Str. SG. APOSTOL CONSTANTIN, Nr. 16E, camera 1, Bloc C9, Etaj 7, Apartament 704, Sector 6, București, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/11094/2020, având Cod Unic de Identificare RO37922859 și Identificator Unic la Nivel European (EUID) nr. ROONRC.J40/11094/2020 și Cod Unic de Înregistrare 37922859

Date de contact:

  • Email: contact @ easy-sales.com
  • Adresă corespondență: Str Locotenent Ștefan Marinescu 9, et. 6, sector 6, București 006673

În acest document, SMARTIT GLOBAL S.R.L, cu datele de identificare de mai sus, va fi denumită "ES".

2. DESPRE easy-sales.com

Website-ul easy-sales.com este un serviciu al societății informaționale, de prezentare a serviciilor ES.

Toți utilizatorii website-ului easy-sales.com ("Website-ul") se obligă să respecte prezentul document de Termeni și condiții privind utilizarea Website-ului ("T&C Site"). Prin utilizarea Website-ului, utilizatorul acceptă necondiționat acești T&C Site. Utilizatorul care nu este de acord, total sau parțial, cu acești T&C Site, este rugat să nu continue utilizarea Website-ului și să renunțe la accesarea Website-ului.

Utilizarea Website-ului nostru include, fără limitare, și accesarea, navigarea și înregistrarea/logarea pentru a utiliza Website-ul și / sau serviciile ES. Cu toate acestea, utilizatorii care doresc să contracteze serviciile ES, trebuie să respecte suplimentar prevederile din Termenii și condițiile ES, disponibili aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, ES va putea modifica unilateral, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă a utilizatorilor: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Website-ului și nu va avea nicio răspundere în acest sens. Modificările pot fi operate inclusiv pentru a asigura conformarea cu modificările legislative. Orice astfel de modificări ulterioare vor fi evidențiate într-o variantă actualizată a T&C Site, care va fi disponibilă pe Website (împreună cu data de la care se aplică). Modificările astfel efectuate asupra T&C Site vor fi considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Website-ul după afișarea T&C Site modificați pe Website.

Website-ul își propune să ofere utilizatorilor/vizitatorilor informații corecte și actualizate cu privire la serviciile ES și noutățile ES, etapele pentru crearea unui Cont pe Website-ul nostru, orice alte informații pe care ES le consideră utile utilizatorului, inclusiv pentru a sta la baza unei decizii informate a utilizatorului de a comanda serviciile ES și de a intra în relații contractuale cu ES pentru a beneficia de servicii conform Termenilor și condițiilor ES.

Website-ul este menit să contribuie la îmbunătățirea relației dintre ES și utilizatorii serviciilor sale / potențialii utilizatori ai serviciilor ES, în sensul de a facilita comunicarea dintre ES și aceștia. Intenția ES este a oferi tot timpul pe Website informații actualizate, astfel încât ES va depune toate diligențele pentru a oferi utilizatorilor Website-ului informații actualizate privind serviciile sub mărcile promovate de ES și pentru a actualiza conținutul Website-ului. Cu toate acestea, ES nu garantează asupra actualității și acurateței informațiilor prezentate pe Website în orice moment. De asemenea, ES nu garantează că Website-ul nu va conține uneori erori sau perioade de nefuncționare, însă va încerca în mod rezonabil să remedieze aceste erori/perioade în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor Website-ului și o experiență utilă în vizitarea/utilizarea Website-ului.

ES își declină în mod expres prin prezentul document orice răspundere pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori prin luarea oricăror decizii bazate pe oricare informație furnizată prin intermediul Website-ului și ES nu răspunde sub nicio formă și în nicio circumstanță pentru astfel de prejudicii.

În cazul în care utilizatorii intenționează să facă o alegere fundamentată și/sau să achiziționeze produse/servicii prezentate pe Website, recomandăm ferm acestora să contacteze sursele/persoanele de contact prezentate în mod expres pe Website, pentru clarificarea oricăror aspecte, sau formularul de contact aflat pe secțiunea specific alocată.

ES nu garantează în niciun fel calitatea Website-ului din punct de vedere tehnic și/sau funcțional, și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe Website, date fiind caracteristicile mediului online și specificațiile Internetului. Astfel, ES nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din disfuncționalități/nefuncționarea corespunzătoare, integrală sau parțială a oricărei / oricăror porțiuni a/ale Website-ului.

Utilizatorul înțelege că ES are dreptul de a întrerupe oricând, cu efect imediat și fără informare prealabilă, orice activitate a Website-ului.

Utilizatorul înțelege și este de acord că ES are dreptul de a restricționa oricând, cu efect imediat și fără informare prealabilă, accesul utilizatorului la Website, în cazul în care există indicii/ES consideră că, în temeiul conduitei și/sau activității utilizatorului, acțiunile acestuia prejudiciază/ar putea prejudicia în orice formă ES, inclusiv renumele sau reputația ES, sau accesul și/sau utilizarea de către alți utilizatori. De asemenea, accesul la alte site-uri/informații/activități poate fi restricționat/blocat de ES, în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv în cazul în care ES are cunoștință despre faptul că informația sau activitatea respectivă este nelegală sau despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză are putea vătăma drepturile unui terț.

Toate informațiile disponibile pe site-ul easy-sales.com (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise utilizatorului de către ES, orice informație comunicată utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la ES, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al ES, sunt și rămân proprietatea exclusivă a ES.

Utilizatorul acorda prin prezentul, către ES, dreptul de a utiliza denumirea si marca/marcile utilizatorului, pe website-ul easy-sales.com inclusiv prin includerea denumirii si/sau a marcilor utilizatorului in portofoliul de parteneri ai ES, precum si in orice material de marketing/publicitate, in orice mediu/media ales/aleasa de ES (e.g. online, offline, social media). Acest drept va fi in vigoare fara ca ES sa datoreze o contraprestatie catre Utilizator, pe durata maxima permisa de legislatie (si oricum cel putin pe durata acordului contractual dintre ES si utilizator, conform prezentului document). Ulterior expirarii duratei prevazute de lege, ES va putea utiliza ca si referinta relatia contractuala cu utilizatorul, fara a indica denumirea si/sau marca acestuia.

Utilizatorul care își acordă acceptul pentru primirea de comunicări de tip newsletter de la ES (ex. despre dezvoltarea easySales, despre practici din e-commerce, etc.), va primi pe adresa de e-mail indicată astfel de comunicări. Utilizatorul se poate dezabona oricând de la primirea acestor tipuri de comunicări, prin transmiterea unui e-mail către ES la adresa: contact @ easy-sales.com. Cu toate acestea, Utilizatorul înțelege și este de acord că dezabonarea de la primirea newsletter-ului nu implică automat renunțarea la acceptarea T&C Site și/sau la Termenii și Condițiile ES (sau a celorlalte documente alcatuind acordul contractul cu ES). În sensul acestui articol, newsletter este un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv utilizând poștă electronică (e-mail), asupra unor informatii/evenimente/noutati asupra carora utilizatorul ar putea fi interesat, fără niciun angajament din partea ES cu referire la informațiile conținute de un astfel de mesaj (si daca nu se prevede contrariul intr-un astfel de mesaj).

3. DREPTURILE ASUPRA WEBSITE-ULUI

Conținutul și design-ul easy-sales.com, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia de pe Website, grafică, formă, modalitatea de prezentare, precum și alte materialele de pe Website (ex. materiale foto-video, informațiile despre serviciile ES), aparțin ES și/sau colaboratorilor săi, și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin cesiuni, licențe de utilizare și/sau publicare).

Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de/participarea la orice act de încălcare a drepturilor asupra Website-ului/materialelor de pe Website, incluzând fără a se limita la, copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, comercializarea, transferul către terți, închirierea, împrumutul, comunicarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea în orice formă a conținutului și/sau graficii Website-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma Website-ului, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de ES, îndepărtarea oricărui însemn care semnifică dreptul [de autor] al ES/colaboratorilor, sub sancțiunile prevăzute de lege. Orice excepție necesită acordul prealabil scris al ES.

ES este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra asupra site-ului easy-sales.com, precum și asupra mărcilor și bazelor de date prezentate/prezente pe Website, precum și asupra operelor prezentate pe Website (ex. poze/fotografii), precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ului, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor, adaptărilor, pe toată durata desfășurării activității sale / maxim permisa de lege. Pentru anumite porțiuni ale Website-ului (e.g. articole/materiale scrise de alți autori), ES are dreptul de a distribui o copie pe Internet prin intermediul Website-ului. Utilizatorii sunt obligați să respecte drepturile ES și ale altor terți și să nu le aducă nicio atingere. Utilizatorii nu pot re-utiliza (e.g. reproducă) informațiile/materialele de pe Website fără acordul prealabil scris expres al ES.

În mod special, materialele foto-video disponibile pe Website nu pot fi sub nicio formă reproduse/reutilizate/copiate/preluate de către utilizatori. Atenționăm asupra faptului că astfel de materiale foto-video conțin în cele mai multe cazuri date cu caracter personal, inclusiv ale unor persoane terțe; utilizarea/procesarea acestora este riguros și strict reglementată de legislație, încălcarea drepturilor titularilor (inclusiv a persoanelor vizate) constituind încălcarea legislației relevante, care poate fi aspru sancționată.

Utilizarea oricărui/oricărei logo/embleme/antet/mărci a/al ES (inclusiv numele/mărcii ES în asociere cu denumirile mărcilor promovate de ES sau distinct față de acestea) nu este permisă fără acordul prealabil expres scris al ES, în/pe niciun material/document/website.

4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ES prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizator conform Politicii privind confidențialitatea, disponibilă aici.

5. LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Utilizatorul înțelege și acceptă că Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri administrate de terți, conform politicilor de utilizare specificate pe respectivele site-uri. Utilizatorul înțelege că orice astfel de includere de trimiteri pe Website nu implică răspunderea în vreun fel a ES pentru materialul, produsele și serviciile disponibile pe sau prin aceste website-uri, nici vreo asociere cu operatorii lor. Orice includere de link-uri în Website este făcută numai pentru oferirea de suport/ajutor/recomandări utilizatorului și nu implică garantarea/sprijinirea de către ES a materialului disponibil pe sau prin aceste website-uri, și nici vreo asociere cu administratorii/operatorii lor. Utilizatorul accesează orice astfel de website-uri externe prin voința proprie și pe propriul risc.

6. CONTACT

Ne puteți contacta la datele indicate în secțiunea Contact de pe Website.

La adresa de contact utilizatorii pot raporta și cazuri în care:

  • pe Website au fost publicate, direct sau indirect, opere protejate de dreptul de autor/drepturi de proprietate intelectuală, fără să existe în acest sens un acord in partea titularului drepturilor de autor/drepturilor;
  • există date cu privire comiterea unor infracțiuni/încălcări de către unul dintre utilizatori sau alte cazuri cu privire la încălcarea legii pe acest Website sau în legătură cu acesta.

7. LEGE APLICABILĂ

Acești T&C Site sunt guvernați de legea română. Orice dispută privind conținutul sau aplicabilitatea Termenilor va fi soluționată pe cale amiabilă. În imposibilitatea soluționării pe cale amiabilă, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la semnalarea disputei de către oricare parte, oricare parte se poate adresa instanței de judecată competente din București.

8. FORTA MAJORA

ES sau afiliații săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect de cauze care nu depinde de voința ES. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele ES, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația în vigoare.