Az easy-sales.com weboldal használatának feltételei

1. A WEBOLDAL TULAJDONOSÁNAK AZONOSÍTÓ ADATAI easy-sales.com

Az easy-sales.com weboldalt az europai jogszabályoknak megfelelően szervezett és működő SMARTIT GLOBAL S.R.L. korlátolt felelősségű társaság kezeli és üzemelteti, amelynek székhelye Roșu faluban található, utca 1918. december 1., 8A., Tetőtér, 1. szoba, 13, Chiajna község, Ilfov megye, iránxítószáma: 077042, bejegyezve az Ilfov Törvényszékhez csatolt Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz, a J23 / 3596/2017, egyedi azonosítóval rendelkezik európai szinten ROONRC. J23 / 3596/2017 és egyedi regisztrációs kód: 37922859

Kapcsolatok:

  • Email: contact @ easy-sales.com
  • Levelezési cím: STR. Locotenent Stefan Marinescu, emelet 6, Bukarest

Ebben a dokumentumban a SMARTIT GLOBAL S.R.L-t a fenti azonosítási adatokkal "ES" -nek hívják.

2. AZ easy-sales.com-ról

Az easy-sales.com webhely egy információs társadalmi szolgáltatás az ES szolgáltatások bemutatására.

Az easy-sales.com webhely (a továbbiakban: "Webhely") minden felhasználó vállalja, hogy betartja a jelen Felhasználási feltételek dokumentumot a Weboldal (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) használatával kapcsolatban. A Weboldal használatával a felhasználó feltétel nélkül elfogadja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. A felhasználót, aki részben vagy egészben nem ért egyet ezekkel az Általános Szerződési Feltételekkel, arra kérjük, hogy ne folytassa a Weboldal használatát, és hagyjon fel a Weboldalhoz való hozzáféréssel.

Weboldalunk használata korlátozás nélkül magában foglalja a Weboldal és / vagy ES szolgáltatások elérését, böngészését és regisztrációját / bejelentkezését. Azoknak a felhasználóknak azonban, akik ES szolgáltatásokat kívánnak szerződni, tovább kell teljesíteniük az itt elérhető ES Általános Szerződési Feltételeket.

A kétségek elkerülése érdekében az ES képes lesz egyoldalúan, bármikor és a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítani a Weboldal tartalmát, bemutatását és / vagy felépítését, és ebben a tekintetben nem vállal felelősséget. A változtatások a jogszabályi változások betartásának biztosítása érdekében is működtethetők. Minden ilyen későbbi változást kiemelnek az Általános Szerződési Feltételek webhelyének frissített verziójában, amely elérhető lesz a Weboldalon (az alkalmazás dátumával együtt). Az Általános Szerződési Feltételek webhelyén végrehajtott változtatásokat a felhasználó elfogadhatónak tekinti, ha a felhasználó az Általános Szerződési Feltételek módosítását követően továbbra is használja a Weboldalt.

A Weboldal célja, hogy a felhasználóknak / látogatóknak pontos és naprakész információkat nyújtson az ES szolgáltatásairól és az ES híreiről, a Webhelyünkön egy fiók létrehozásának lépéseiről, minden más információról, amelyet az ES hasznosnak tart a felhasználó számára, ideértve a tartózkodást a felhasználó megalapozott döntése alapján az ES szolgáltatások megrendeléséről és szerződéses kapcsolatok felvételéről az ES-el annak érdekében, hogy az ES Általános Szerződési Feltételeivel összhangban igénybe vehesse a szolgáltatásokat.

A weboldal célja, hogy elősegítse az ES és a szolgáltatásai felhasználói / az ES szolgáltatások potenciális felhasználói közötti kapcsolat javítását annak érdekében, hogy megkönnyítse az ES és az azok közötti kommunikációt. Az ES folyamatosan friss információkat kíván szolgáltatni a Weboldalon, ezért az ES mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal felhasználóinak naprakész információkat nyújtson az ES által népszerűsített védjegyekkel ellátott szolgáltatásokról, és frissítse a Weboldal tartalmát. Az ES azonban soha nem garantálja a Weboldalon bemutatott információk időszerűségét és pontosságát. Az ES azt sem szavatolja, hogy a Webhely néha hibákat vagy leállásokat tartalmaz, de ésszerűen megpróbálja időben kijavítani ezeket a hibákat / időszakokat, hogy pontos információkat és hasznos tapasztalatokat nyújtson a Weboldal felhasználóinak a Webhely látogatásában / használatában.

Az ES ezennel kifejezetten kizár minden felelősséget a felhasználók által elszenvedett károkért, ha bármilyen döntést hoz a weboldalon keresztül nyújtott információk alapján, és az ES semmilyen formában és semmilyen körülmények között nem felel az ilyen károkért.

Ha a felhasználók megalapozott döntést akarnak hozni és / vagy a Weboldalon bemutatott termékeket / szolgáltatásokat vásárolnak, erősen javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba a Weboldalon kifejezetten bemutatott forrásokkal / kapcsolattartókkal, hogy tisztázzák az esetleges problémákat, a kapcsolattartási űrlapot a külön kijelölt szakaszon.

Az ES semmilyen módon nem garantálja a Weboldal minőségét technikai és / vagy funkcionális szempontból, valamint a Weboldalon esetlegesen előforduló vírusok hiányát, tekintettel az online környezet jellemzőire és az Internet specifikációira. Így az ES semmilyen módon nem vonható felelősségre a felhasználók / látogatók által elszenvedett vagy hivatkozott közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek a Weboldal bármely részének / bármely részének hibás működéséből, megfelelő, teljes vagy részleges működéséből adódnak.

A felhasználó megérti, hogy az ES-nek joga van bármikor, azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül megszakítani a Weboldal bármely tevékenységét.

A felhasználó megérti és beleegyezik azzal, hogy az ES-nek joga van bármikor, azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül korlátozni a felhasználó hozzáférését a Weboldalhoz, ha erre utaló jelek vannak / az ES úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása és / vagy tevékenysége alapján cselekedetei bármilyen formában károsíthatja / károsíthatja az ES-t, beleértve az ES hírnevét vagy jóhírét, vagy más felhasználók hozzáférését és / vagy használatát. Az egyéb webhelyekhez / információkhoz / tevékenységekhez való hozzáférést az ES korlátozhatja / blokkolhatja, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, beleértve azt is, ha az ES tudatában van annak, hogy az információ vagy tevékenység jogellenes, vagy tényekről vagy körülményekről származik amelynek eredményeként a szóban forgó tevékenység vagy információ sértheti harmadik fél jogait.

Az easy-sales.com weboldalon elérhető minden információ (beleértve, de nem kizárólag, képeket, szöveget, logókat, szimbólumokat), amely bármilyen módon megtekinthető vagy elérhető elektronikus eszközök, az elküldött e-mailek tartalma segítségével. Az ES által a felhasználónak minden olyan információ, amelyet a felhasználóval bármilyen módon az ES-nek egy képviselője közöl (beleértve, de nem kizárólagosan, az ES-re, annak tevékenységére stb. vonatkozó információkat), az ES kizárólagos tulajdonát képezi.

A felhasználó ezennel feljogosítja az ES-t arra, hogy a felhasználó nevét és védjegyét használhassa az easy-sales.com weboldalon, ideértve a felhasználó nevének és / vagy védjegyeinek felvételét az ES partnerek portfóliójába, valamint bármilyen marketing anyagba. / reklám, az ES által választott / megválasztott médiumokban / médiákban (pl. online, offline, közösségi média). Ez a jog anélkül fog érvényben lenni, hogy az ES a felhasználó ellenértéket fizet, a törvény által megengedett maximális időtartamra (és mindenképpen, legalábbis az ES és a felhasználó közötti szerződéses megállapodás során, a jelen dokumentum szerint). A törvényben előírt időtartam lejárta után az ES referenciaként felhasználhatja a felhasználóval fennálló szerződéses kapcsolatot, nevének és / vagy védjegyének feltüntetése nélkül.

Az a felhasználó, aki vállalja, hogy hírlevelet kap az ES-től (például az easySales fejlesztésről, az e-kereskedelmi gyakorlatokról stb.), A megadott e-mail címen megkapja az ilyen kommunikációt. A felhasználó bármikor leiratkozhat az ilyen típusú kommunikációk fogadásáról, ha e-mailt küld az ES címre: contact @ easy-sales.com. A Felhasználó azonban megérti és beleegyezik abba, hogy a hírlevélről való leiratkozás nem jelenti automatikusan az ÁSZF és / vagy az ES Általános Szerződési Feltételeinek (vagy más, az ES-vel kötött szerződést alkotó dokumentumok) elfogadásának lemondását. E cikk alkalmazásában a hírlevél azt az eszközt jelenti, hogy rendszeresen, kizárólag elektronikus úton, illetve e-mail (e-mail) segítségével tájékoztassák a felhasználót esetlegesen érdeklő információkról / eseményekről / hírekről, az ES-nek semmilyen kötelezettségvállalása nélkül. az ilyen üzenetben szereplő információk (és ha az ilyen üzenet másként nem rendelkezik).

3. JOGOK A WEBOLDALON

Az easy-sales.com tartalma és kialakítása, beleértve, de nem kizárólag, a logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, állóképeket, dinamikus képeket, szöveges és / vagy multimédiás tartalmat a weboldalon, grafikákat, űrlapokat, bemutatókat, valamint és a Weboldalon található egyéb anyagok (pl. fotó-video anyagok, információk az ES szolgáltatásairól) az ES-hez és / vagy munkatársaihoz tartoznak, és a szellemi tulajdonjog védi őket, amelyekre az e tekintetben megszerzett összes jog fenntartva, közvetlenül vagy közvetve (megbízások, licencek és / vagy publikációk révén).

A Weboldalon / a Weboldalon található anyagokhoz fűződő jogok megsértése, illetve bármilyen kísérletében / részvételében való részvétel , beleértve, de nem kizárólag, a másolást, sokszorosítást, terjesztést, közzétételt, marketinget, harmadik félnek történő átadást, kifejezetten tilos. a Webhely tartalmának és / vagy grafikájának bérlése, kölcsönzése, közlése, másolása, módosítása, megjelenítése, bármilyen formában történő továbbítása, származékos anyagok létrehozása a Weboldal tartalmának és / vagy formájának felhasználásával, beleértve az eredeti tartalomtól eltérő bármilyen tartalmat az ES szándékosan, az ES / együttműködők [szerzői jogait] jelentő bármely jel eltávolítása a törvény által előírt szankciók alapján. Bármely kivételhez az ES előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az ES tulajdonosa az easy-sales.com webhelynek, valamint a Weboldalon bemutatott / jelen lévő védjegyeknek és adatbázisoknak, valamint a Weboldalon bemutatott műveknek (pl. Képek / fényképek), valamint minden jognak ( ideértve, de nem kizárólagosan, az ötletek, koncepciók, know-how, módszerek, megoldások, technikák, folyamatok, adaptációk felhasználásának, módosításának, nyilvánosságra hozatalának vagy közzétételének jogát a tevékenysége során / törvény által megengedett legmagasabb szinten . A Webhely egyes részein (pl. Más szerzők által írt cikkek / anyagok) az ES-nek joga van a weblapon keresztül egy példányt terjeszteni az interneten. A felhasználók kötelesek tiszteletben tartani az ES és más harmadik felek jogait, és nem bántani őket. A felhasználók az ES előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem használhatják fel (pl. Reprodukálhatják) a Weboldalon található információkat / anyagokat.

Különösen a Weboldalon elérhető fotó-video anyagokat nem szabad a felhasználóknak semmilyen formában sokszorosítani / újrafelhasználni / másolni / letölteni. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen fotó-video anyagok a legtöbb esetben személyes adatokat tartalmaznak, beleértve harmadik felek adatait is; felhasználásukat / feldolgozásukat szigorúan szabályozza és bónteti a törvény, a jogosultak (ideértve az érintetteket is) jogainak megsértése a vonatkozó jogszabályok megsértése, amely szigorúan szankcionálható.

Az ES logójának / emblémájának / fejlécének / védjegyének (beleértve az ES nevét (neveit) az ES által népszerűsített vagy tőlük elkülönülő védjegyekkel együtt) használata nem megengedett az ES előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. anyag / dokumentum / weboldal.

4. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az ES a felhasználó által megadott személyes adatokat az itt elérhető Adatvédelmi irányelveknek megfelelően dolgozza fel.

5. LINKEK MÁS HONLAPOKRA

Megéri és elfogadja, hogy a Webhely tartalmazhat linkeket más, harmadik felek által kezelt webhelyekre, az ezeken a webhelyeken meghatározott használati irányelveknek megfelelően. A felhasználó megértette, hogy a hivatkozások ilyen jellegű felvétele a Webhelyre semmiképpen sem jelenti az ES felelősségét az ezeken a weboldalakon vagy azokon keresztül elérhető anyagokért, termékekért és szolgáltatásokért, valamint semmilyen kapcsolatot az üzemeltetőikkel. A weboldalon található linkek kizárólag a támogatás / segítség / ajánlások nyújtása céljából kerülnek felhasználásra, és nem jelentik az ES által az ezeken a weboldalakon vagy azokon keresztül elérhető anyagok garanciáját / támogatását, valamint semmilyen kapcsolatot az adminisztrátorokkal / üzemeltetőkkel. A felhasználó az ilyen külső weboldalakat saját akaratából és saját felelősségére keresi fel.

6. KAPCSOLAT

A weboldal Kapcsolat szakaszában megadott időpontokban felveheti velünk a kapcsolatot .

A kapcsolattartási címen a felhasználók jelenthetnek olyan eseteket is, amelyekben:

  • a Weboldalon közvetlenül vagy közvetetten publikálták a szerzői jogok vagy a szellemi tulajdonjogok által védett műveket, anélkül, hogy ebben az értelemben a szerzői jogok / jogosultak részéről megállapodás született volna;
  • vannak adatok a felhasználók által elkövetett bűncselekmények / jogsértések elkövetésével, vagy más esetekkel kapcsolatban a törvény megsértésével kapcsolatban ezen a weboldalon vagy azzal kapcsolatban.

7. ALKALMAZANDÓ JOG

Ezeket a feltételeket a z román jog szabályozza. A Feltételek tartalmával vagy alkalmazhatóságával kapcsolatos esetleges vitákat békés úton rendezik. A békés megegyezés lehetetlensége esetén bármelyik fél a vitáról szóló értesítéstől számított 30 (harminc) napon belül bármelyik fél a bukaresti illetékes bírósághoz fordulhat.

8. KÖRNYEZET

Az ES vagy leányvállalatai nem vonhatók felelősségre olyan késedelmekért vagy hibákért, amelyek közvetlenül vagy közvetve az ES-től független okokból származnak. Ez a mentesség magában foglalja, de nem kizárólagosan: a műszaki berendezések meghibásodásait, az internetkapcsolat meghibásodásait, a telefonkapcsolatok meghibásodásait, a számítógépes vírusokat, az ES-rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférést, az üzemeltetési hibákat és a vis maior eseteit. Hatályos jogszabályok.